Euroopan kartta Koneen säätiö

Tervetuloa Martti Puohiniemen kotisivulle

Martti Puohiniemi Stellenboschissa, Etelä-Afrikassa kesällä 2012

Olen tutkinut suomalaisten asenteita ja arvomaailmaa sekä näiden suhdetta yhteiskunnalliseen muutokseen ja ajan ilmiöihin 1980-luvun alusta alkaen. Uusi, Koneen Säätiön rahoittama tutkimushankkeeni on:

'The four seasons of globalization: How diffusion of new technology shapes human values'

Tutkin siinä suomalaisen arvomaailman kehitystä ja ihmisten teknologiavalintoja suhteessa markkinoiden globalisaatiokehitykseen vuosina 1981 – 2015, jolloin rahamarkkinoiden vapautuminen yhdessä uuden teknologian markkinoilletulon kanssa loivat kuluttajamarkkinoille sosiaalipsykologisesti uusia ilmiöitä.

Markkinoiden globalisaatiokehitys on tuonut uuden teknologian jokaisen ulottuville. Erityisesti tieto- ja viestintäteknologian vaikutus arvoihin voi osoittautua merkittäväksi, koska se muuttaa sosiaalista elämää ja työtapoja sekä fragmentoi yhteisöjä ja mediayleisöjä.

Koska ajanjakso on ollut merkittävien yhteiskunnallisten muutosten aikaa, suhteutan tulokset demografiseen kehitykseen, talousodotuksiin, mediavalintoihin sekä yhteiskunnallisiin asenteisiin.

Hanketta varten olen koonnut yhteen tärkeimmät tutkimusaineistot, joiden avulla olen analysoinut suomalaisten asenteita ja arvoja viime vuosikymmeninä.

Valtiotieteiden tohtori Martti Puohiniemi
Itsenäinen tutkija
© Martti Puohiniemi 2016 - martti@puohiniemi.fi - ☎ +358 400 609 726