Euroopan kartta Koneen säätiö

Tutkimuksen aineisto

Tutkimusaineiston ydin muodostuu väitöstutkimuksestani (1995), jossa
ensimmäisenä maailmassa hyödynsin Schwartzin arvoteoriaa ja siihen
perustuvaa Schwartz Value Survey-arvomittaria (SVS) edustavien
väestönäytteiden tutkimiseen. Väiteltyäni jatkoin arvotutkimusta
yksityisyrittäjänä käyttäen edustavia väestönäytteitä. Nyt suomalaisten
perusarvoja kartoittava 24 vuoden mittainen aikasarja 1991 – 2015
on pisin olemassaoleva SVS-väestönäytteiden aikasarja.

Vuosien 1991 - 2015 aikasarja jää kuitenkin lyhyeksi ja markkinoiden
globalisaation ensimmäisen vuosikymmen ’puuttuvaksi renkaaksi’
arvokehityksen kannalta. Tästä johtuen olen kehittänyt 1980-luvun
arvokehityksen analysointia varten Schwartzin kymmenelle perusarvolle
arvoestimaatit TNS Gallupin RISC Monitor-asennetutkimuksen 1981 – 1995
aineistosta.

Vuosien 1981 – 2015 tutkimusaineisto edustaa 15-75-vuotiasta Suomen
suomenkielistä väestöä, koostuu yhdeksästä itsenäisestä näytteestä
1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1995, 1999, 2001, 2005 ja 2015) ja 15.130
vastaajasta. Samoissa aineistossa tutkitaan myös yhteiskunnallisia
asenteita, uuden teknologian käyttöä ja ostoaikeita sekä medioiden
käyttöä. Näistä näkökulmista ei tätä aineistoa ole aikaisemmin analysoitu.

Keväällä 2015 toteutettu uusi kenttätyö pidensi aikasarjan 34 vuoden
mittaiseksi ja keskittyy tutkimaan arvojen suhdetta informaatio- ja
viestintäteknologiaan, joukkoviestinnän käyttöön, taloudelliseen
optimismiin ja ympäristöystävällisiin tekoihin.

Yritykseni Limor Oy omistaa noin puolet tutkimusaineistosta ja TNS Gallup
Oy loput. Tutkimuksen valmistuttua arkistoidaan Yhteiskunnalliseen
tietoarkistoon Limor Oy:n omistama aineisto kokonaan ja se osa TNS Gallup
Oyn omistamasta aineistosta, jonka arkistointia kolmansien osapuolten
kanssa tehdyt kansainväliset sopimukset eivät estä.

© Martti Puohiniemi 2004-2021 - martti@puohiniemi.fi - ☎ +358 400 609 726