Euroopan kartta Koneen säätiö
Arvokehä Suvaitsevaiset uudistajat Hyväntahtoiset säilyttäjät Individualistiset uudistajat Varovaiset säilyttäjät Opportunistit
Opportunistit (15%)

Opportunistien arvomaailmassa ilmenee ristiriitoja molempien arvoakseleiden suhteen. He ovat käyttäytymiseltään tilannesidonnaisia ihmisiä, joiden elämää arvot eivät juuri ohjaa. Heidän arvomaailmassaan ilmenee joko jännitteitä molempien pääakseleiden suhteen tai sitten he ilmaisevat arvonsa hyvin vaisulla tavalla. Ryhmän keskiarvoisuutta kuvastaa hyvin heidän painopisteensä sijoittuminen lähes kartan keskipisteeseen.

© Limor Oy 2010-2018 - martti@puohiniemi.fi - p. 0400 609 726