Euroopan kartta Koneen säätiö

Tervetuloa Martti Puohiniemen kotisivulle

Tutustu kotisivuuni niin näet, miten digitalisaatio on vaikuttanut suomalaisten arkielämään ja arvoihin 1981-2015. Olen tutkinut 1970-luvun lopulta alkaen suomalaisuutta lukuisista näkökulmista työskennellessäni tutkimuslaitoksissa, mainostoimistoissa, yliopistossa ja omassa yrityksessäni sekä kirjoittaessani tutkimuksistani viisi kirjaa. Kirjoista kolme muodostaa koko työurani mittaisen tutkimusjakson, joka on osoittanut digitalisaation aikamme tärkeimmäksi yhteiskunnalliseksi muutosvoimaksi. Osta trilogian päätösosa, Suomalaisen arvomaailman muutos, globalisaatio ja ajan henki, ja totea itse, miten kaikki tapahtui.

Suomalaisen arvomaailman muutos, globalisaatio ja ajan henki -teos on tutkimushankkeen 'The four seasons of globalization: How diffusion of new technology shapes human values' pääteos. Hankkeen ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Limor Oy ja Koneen Säätiö. Ks. Sisallysluettelo.

Teos asettaa 34 vuoden aikana tapahtuneen arvomuutoksen ja sen seuraukset sekä arkisiin että yhteiskunnallisiin asiayhteyksiinsä. Markkinoiden globalisaatio työntyi kuin huomaamatta jokapäiväiseen elämään ja alkoi muuttaa vakaina pidettyjä arvoja. Vähin erin tapahtuvia arvomuutoksia tutkitaan suhteessa digitalisaatioon, ympäristöongelmiin sekä mediakäytön pirstaloitumiseen. Ne yhdistetään myös taloussuhdanteisiin, väestörakenteen muutoksiin sekä populismin nousuun.

Tutkimuksen sukupolven mittainen aikasarja perustuu Schwartzin arvoteoriaan ja on niin pituudeltaan, 34 vuotta, kuin aihepiireiltäänkin laajin olemassa oleva. Tutkimus kattaa liberaalin demokratian nousukauden alusta loppuun. Rajojen avautumisesta niiden sulkeutumiseen. Merkittävä yhteiskunnallinen muutosjakso houkutti tai pakotti ihmiset toimimaan uudella tavalla. Tai jäämään sivustakatsojiksi. Arvomuutokset yhdistetään arvokarttojen avulla arkisiin ilmiöihin, mikä auttaa lukijaa ymmärtämään omaa suhdettaan muuttuvaan maailmaan.

Osta kirja

Martti Puohiniemi
Valtiotieteiden tohtori
Itsenäinen tutkija

© Martti Puohiniemi 2004-2023 - martti@puohiniemi.fi - ☎ +358 400 609 726