Euroopan kartta Koneen säätiö

Tervetuloa Martti Puohiniemen kotisivulle

Tutustu kotisivuuni niin näet, miten digitalisaatio on vaikuttanut suomalaisten arkielämään ja arvoihin 1981-2015. Olen tutkinut 1970-luvun lopulta alkaen suomalaisuutta, suomalaista arvomaailmaa ja asenneilmastoa lukuisista näkökulmista työskennellessäni tutkimuslaitoksissa, mainostoimistoissa, yliopistossa ja omassa yrityksessäni sekä kirjoittaessani tutkimuksistani viisi kirjaa. Kirjoista kolme muodostaa koko työurani mittaisen tutkimusjakson, josta kirjoitin A3-trilogian. Tutkimus on osoittanut digitalisaation aikamme tärkeimmäksi suomalaisen yhteiskunnan muutosvoimaksi.

Nyt on myynnissä kirjan kolmas painos. Voit ostaa sen suoraan kustantajan, Books on Demandin verkkokirjakaupasta tai useista muista verkkokirjakaupoista.

Tutkimusaineisto vuosilta 1991-2015 on talletettu Yhteiskuntatietelliseen tietoarkistoon ja on rekisteröityneiden käyttäjien ladattavissa tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön (käyttöehto B).

Osta trilogian päätösosa, Suomalaisen arvomaailman muutos, globalisaatio ja ajan henki, ja totea itse, miten kaikki tapahtui.

Lue Eemeli Hakokönkään kirjasta kirjoittama arviointi Psykologia-lehden numerosta 1/2024.

SAMGJAH-Cover-Mockup_TablettiKännyKirja_heijastus_small

Suomalaisen arvomaailman muutos, globalisaatio ja ajan henki -teos on tutkimushankkeen 'The four seasons of globalization: How diffusion of new technology shapes human values' pääteos. Hankkeen ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Limor Oy ja Koneen Säätiö. Ks. Sisallysluettelo.

Teos asettaa 34 vuoden aikana tapahtuneen arvomuutoksen ja sen seuraukset sekä arkisiin että yhteiskunnallisiin asiayhteyksiinsä. Markkinoiden globalisaatio työntyi kuin huomaamatta jokapäiväiseen elämään ja alkoi muuttaa vakaina pidettyjä arvoja. Vähin erin tapahtuvia arvomuutoksia tutkitaan suhteessa digitalisaatioon, ympäristöongelmiin sekä mediakäytön pirstaloitumiseen. Ne yhdistetään myös taloussuhdanteisiin, väestörakenteen muutoksiin sekä populismin nousuun.

Tutkimuksen sukupolven mittainen aikasarja on niin pituudeltaan, 34 vuotta, kuin aihepiireiltäänkin laajin olemassa oleva. Arvomittaukset kattavat aikasarjasta jakson 1991-2015, mikä on pisin kansallisista väestönäytteistä muodostuva, Schwartzin arvoteoriaan perustuva aineisto.

Tutkimus kattaa liberaalin demokratian nousukauden alusta loppuun. Rajojen avautumisesta niiden sulkeutumiseen. Merkittävä yhteiskunnallinen muutosjakso houkutti tai pakotti ihmiset toimimaan uudella tavalla. Tai jäämään sivustakatsojiksi. Arvomuutokset yhdistetään arvokarttojen avulla arkisiin ilmiöihin, mikä auttaa lukijaa ymmärtämään omaa suhdettaan muuttuvaan maailmaan.

Osta kirja

Martti Puohiniemi
Valtiotieteiden tohtori
Itsenäinen tutkija

© Martti Puohiniemi 2004-2024 - martti@puohiniemi.fi - ☎ +358 400 609 726