Euroopan kartta Koneen säätiö
Arvokehä Suvaitsevaiset uudistajat Hyväntahtoiset säilyttäjät Individualistiset uudistajat Varovaiset säilyttäjät Opportunistit
Varovaiset säilyttäjät (22%)

Varovaiset säilyttäjät asettavat turvallisuuden korkealle sijalle arvohierarkiassaan. He arvostavat itselleen tärkeiden yhteisöjen odotuksia, henkilökohtaista mielihyvää haluavat varmistaa saavuttamansa asemat. Ryhmä koostuu kahdesta alaryhmästä:

  • Kollektiiviset hedonistit (7%) elävät arvoristiriidassa. Heidän arvoprofiiliaan hallitsevat toisaalta virikkeisyys ja hedonismi, toisaalta kollektiivinen arvokolmikko hyväntahtoisuus, yhdenmukaisuus ja perinteet. Näiden viiden arvon summana ryhmä sijoittuu lähelle kartan keskialuetta, säilyttävän ja itseä korostavan arvoalueen välimaastoon.
  • Turvallisuusmieliset (15%) muodostavat perhekeskeisen ryhmän, jonka arvoprofiili rakentuu selvästi vain yhden dominoivan arvon, turvallisuuden varaan.
© Limor Oy 2010-2018 - martti@puohiniemi.fi - p. 0400 609 726