Euroopan kartta Koneen säätiö

CV

Päivitetty 6.6.2021

Martti Puohiniemi

Syntymävuosi: 1952

Koulutus: valtiotieteiden tohtori 1995, sosiaalipsykologi (Helsingin yliopisto)

Nykyiset työtehtävät: Itsenäinen tutkija

Työpaikka: Työskentelen omassa tutkimusprojektissani 'The four seasons of globalization: How diffusion of new technology shapes human values'. Tutkimusta rahoittaa Koneen Säätiö.

Tähänastiset työtehtävät:

Työterveyslaitos, tutkimusapulainen, 1978-1979

Helsingin yliopisto: vs. assistentti, 1979-1980; tutkija, 1990-1994; tuntiopettaja 1998 -

Marketing Radar Ltd, tutkimuspäällikkö, 1980-1988

Monitor-asennetutkimuksen työryhmän jäsen 1980 -1998

Mainostoimisto Taucher, Young & Rubicam, Consumer Insight Director, 1988-1990

Mainostoimisto Holopainen & Puohiniemi, toimitusjohtaja, 1990-1991

Aalto-yliopisto, tuntiopettaja 2009 - 2013

Limor Oy, toimitusjohtaja, tutkija ja konsultti, 1991 – 2013

Itsenäinen tutkija, 2014 -

Luottamustehtäviä:

Suomen Markkinointiliitto, tutkimusjaosto, johtokunnan jäsen, 1985–1988, josta pj. 1986–1988

Suomen Markkinointitutkimusseura, johtokunnan jäsen 1988–1991, josta pj. 1989–1991

Pathfinders Club, hallituksen jäsen, 2002–2005, josta pj. 2005

Tärkeimmät julkaisut:

Puohiniemi, M. & Verkasalo, M. 2020. Zeitgeist effects, fragmentation of media use, and value consensus. Journal of Social and Political Psychology, Vol. 8(1), 300–332.

Puohiniemi, Martti & Helkama, Klaus (2018): Privacy Changed Its Meaning in Finland 1999-2015. In Klaus Helkama (Editor): Values Knowledge and Morality. Publications of the Faculty of Social Sciences 98. Helsinki University Printing House.

Puohiniemi, Martti (2011): Arvot, asenteet ja ympäristönsuojelu. Teoksessa Harju-Autti, Neuvonen, Hakkarainen: Ympäristötietoisuus. Suomalaiset 2010-lukua tekemässä. Ympäristöministeriö. Rakennustieto. Helsinki.

Puohiniemi, Martti (2006): Täsmäelämän ja uusyhteisöllisyyden aika. Limor kustannus.

Puohiniemi, Martti (2003): Löytöretki yrityksen arvomaailmaan. Limor kustannus.

Puohiniemi, Martti (2002): Arvot, asenteet ja ajankuva. Opaskirja suomalaisen arkielämän tulkintaan. Limor kustannus.

Puohiniemi, Martti (1996): Suomalaisten arvot yhteiskunnallisessa muutostilanteessa. Teoksessa Kirsti Ahqvist ja Anja Ahola (toim): Elämän riskit ja valinnat. Hyvinvointia lama-Suomessa? Edita ja Tilastokeskus.

Puohiniemi, Martti (1995): Values, attitudes and consumer behaviour. An application of Schwartz’s value theory to the analysis of consumer behaviour and attitudes in two national samples. Research reports 3/1995. Department of Social Psychology. University of Helsinki. (Väitöskirja).

Puohiniemi, Martti: (1993): Suomalaisten arvot ja tulevaisuus. Analyysi väestön ja vaikuttajien näkemyksistä. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1993/5.

Puohiniemi, Martti ja Selosmaa, Jenni (2009): Murrosajan arvot. Limor kustannus.

Rajalin, Sirpa, Pöysti Leena ja Puohiniemi, Martti (2008): Ovatko kuljettajan arvot ja minäkuva turvallisuustekijöitä. Liikenneturvan tutkimuksia 122/2008.

Puohiniemi, Martti ja Nyman, Göte (2007): Mies. Arvot, roolit ja tunteet. Limor kustannus.

Puohiniemi, Martti, Toiskallio, Kalle, Harri Peltola (1995): Liikenneturvallisuus ja tienpidon vaihtoehdot. Tutkimus erilaisten intressiryhmien näkemyksistä. Tulosraportti. Tielaitoksen selvityksiä 38/1995.

Puohiniemi, Martti, Toiskallio, Kalle, Harri Peltola (1995): Liikenneturvallisuus ja tienpidon vaihtoehdot. Tutkimus erilaisten intressiryhmien näkemyksistä. Menetelmäraportti. Tielaitoksen selvityksiä 38/1995.

Esitelmiä kansainvälisissä tieteellisissä kongresseissa:

Martti Puohiniemi and Markku Verkasalo: The four seasons of globalization: How diffusion of new technology shapes human values in 1981-2015. 29th International Congress of Applied Psychology ICAP, Montreal 28th June 2018

Martti Puohiniemi, Markku Verkasalo and Klaus Helkama: How Zeitgeist and Media Fragmentation are Linked to Value Change and Value Consensus? 24nd International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology IACCP, Guelph, 2nd July 2018.

Martti Puohiniemi: The trendsetters of value change. How the combination of pro-environmental activity and technological innovativeness induces value change? 24nd International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology IACCP, Guelph, 4th July 2018.

Martti Puohiniemi and Markku Verkasalo: Value structure and improving the comparability of different inventories in the analysis of time series. 23nd International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology IACCP, Nagoya, Japan, 30th July - 3rd August 2016.

Martti Puohiniemi and Markku Verkasalo: Value Structure, Overall Change and Zeitgeist Effects in Finnish Values in 1981-2015. 23nd International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology IACCP, Nagoya, Japan, 30th July - 3rd August 2016.

Martti Puohiniemi: Value change, economic optimism and diffusion of new technology. World Psychological Forum WPF, Praha, Czech Rebublic 17th – 19th September 2015.

Martti Puohiniemi: Media consumption, new technology and value change. The 14th European Congress of Psychology ECP, Milan, Italy 7-10 July 2015.

Martti Puohiniemi and Kim Zilliacus: Pro-environmental values, actions and postmodern thinking. The 14th European Congress of Psychology ECP, Milan, Italy 7-10 July 2015.

Martti Puohiniemi: Values, demographics and societal change. 22nd International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology IACCP, Reims, France. July 16th 2014.

Martti Puohiniemi: Diffusion of new technology and the vicissitudes of human values. 28th International Congress of Applied Psychology ICAP, Paris, France. July 12th 2014.

Martti Puohiniemi: Two approaches to value change – a 21 year follow-up study in Finland. A presentation in the 21st International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology IACCP. Stellenbosch, South Africa. 2012.

Martti Puohiniemi: Social change and human basic values– a 19 year follow-up study in Finland. A presentation in the 30th International Congress of Psychology ICP. Cape Town, South Africa. 2012.

Martti Puohiniemi: DCV - Discovering Corporate Values. A presentation in the Istanbul Regional Conference of International Association of Cross-Cultural Psychology IACCP. Istanbul, Turkey. 2011.

Martti Puohiniemi: Value change - a challenge to cross-cultural comparisons. A presentation in the 5th Latin American Regional Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology IACCP. Mexico City, Mexico. 2007.

Martti Puohiniemi & Klaus Helkama: The Schwartz's values and Shweder's "Big Three" in morality. A presentation in the 18th Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology IACCP. Spetses, Greece. 2006.

Käännökset:

Schwartz, Shalom H. (2011): Kulttuuriset arvo-orientaatiot: Kansallisten erojen luonne ja seuraukset. Limor kustannus.

Jäsenyyksiä:

Suomen sosiaalipsykologit

© Martti Puohiniemi 2004-2021 - martti@puohiniemi.fi - ☎ +358 400 609 726