Euroopan kartta Koneen säätiö

CV

Päivitetty 29.5.2024

Martti Puohiniemi

Syntymävuosi: 1952

Koulutus: valtiotieteiden tohtori 1995, sosiaalipsykologi (Helsingin yliopisto)

Nykyiset työtehtävät: Itsenäinen tutkija ja konsultti. Parhaillaan olen kirjoittamassa kahta kirjaa, jotka molemmat perustuvat suomalaiseen elämään ja historiaan.

Tähänastiset työpaikat ja -tehtävät:

Deimos Information Systems, konsultti 2022 -

Itsenäinen tutkija, 2014 -

Aalto-yliopisto, tuntiopettaja 2009 - 2013.

Helsingin yliopisto, Social och kommunal högskolan, tuntiopettaja 1998 - 2023

Limor Oy, toimitusjohtaja, tutkija ja konsultti, 1991 – 2014.

Mainostoimisto Holopainen & Puohiniemi, toimitusjohtaja, 1990-1991.

Mainostoimisto Taucher, Young & Rubicam, Consumer Insight Director, 1988-1990.

Helsingin yliopisto, sosiologian laitos: tutkija, 1994.

Monitor-asennetutkimuksen työryhmän jäsen 1980 - 1998.

Marketing Radar Ltd, tutkimuspäällikkö, 1980 - 1988.

Helsingin yliopisto, sosiaalipsykologian laitos: vs. assistentti, 1979-1980; tutkija, 1990-1994.

Työterveyslaitos, tutkimusapulainen, 1978-1979.

Luottamustehtäviä:

Suomen Markkinointiliitto, tutkimusjaosto, johtokunnan jäsen, 1985–1988, josta pj. 1986–1988.

Suomen Markkinointitutkimusseura, johtokunnan jäsen 1988–1991, josta pj. 1989–1991.

Pathfinders Club, hallituksen jäsen, 2002–2005, josta pj. 2005.

Tärkeimmät julkaisut:

Puohiniemi, M. (2024). Suomalaisen arvomaailman muutos, globalisaatio ja ajan henki. Kolmas painos. Helsinki: BoD.fi.

Puohiniemi, M. & Verkasalo, M. (2020). Zeitgeist effects, fragmentation of media use, and value consensus. Journal of Social and Political Psychology, Vol. 8(1), 300–332.

Puohiniemi, M. & Helkama, K. (2018): Privacy Changed Its Meaning in Finland 1999-2015. In Klaus Helkama (Editor): Values Knowledge and Morality. Publications of the Faculty of Social Sciences 98. Helsinki University Printing House.

Puohiniemi, M. (2011): Arvot, asenteet ja ympäristönsuojelu. Teoksessa Harju-Autti, Neuvonen, Hakkarainen: Ympäristötietoisuus. Suomalaiset 2010-lukua tekemässä. Ympäristöministeriö. Rakennustieto. Helsinki.

Puohiniemi, M. (2006): Täsmäelämän ja uusyhteisöllisyyden aika. Limor kustannus.

Puohiniemi, M. (2003): Löytöretki yrityksen arvomaailmaan. Limor kustannus.

Puohiniemi, M. (2002): Arvot, asenteet ja ajankuva. Opaskirja suomalaisen arkielämän tulkintaan. Limor kustannus.

Puohiniemi, M. (1996): Suomalaisten arvot yhteiskunnallisessa muutostilanteessa. Teoksessa Kirsti Ahlqvist ja Anja Ahola (toim): Elämän riskit ja valinnat. Hyvinvointia lama-Suomessa? Edita ja Tilastokeskus.

Puohiniemi, M. (1995): Values, attitudes and consumer behaviour. An application of Schwartz’s value theory to the analysis of consumer behaviour and attitudes in two national samples. Research reports 3. Department of Social Psychology. University of Helsinki. (Väitöskirja).

Puohiniemi, M. (1993): Suomalaisten arvot ja tulevaisuus. Analyysi väestön ja vaikuttajien näkemyksistä. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5.

Puohiniemi, M. & Selosmaa, J. (2009): Murrosajan arvot. Limor kustannus.

Rajalin, S., Pöysti, L. & Puohiniemi, M. (2008): Ovatko kuljettajan arvot ja minäkuva turvallisuustekijöitä. Liikenneturvan tutkimuksia 122.

Puohiniemi, M., & Nyman, G. (2007): Mies. Arvot, roolit ja tunteet. Limor kustannus.

Puohiniemi, M., Toiskallio, K. & Peltola, H. (1995): Liikenneturvallisuus ja tienpidon vaihtoehdot. Tutkimus erilaisten intressiryhmien näkemyksistä. Tulosraportti. Tielaitoksen selvityksiä 38.

Puohiniemi, M., Toiskallio, K. & Peltola, H. (1995): Liikenneturvallisuus ja tienpidon vaihtoehdot. Tutkimus erilaisten intressiryhmien näkemyksistä. Menetelmäraportti. Tielaitoksen selvityksiä 39.

Esitelmiä kansainvälisissä tieteellisissä kongresseissa:

Puohiniemi, M. (2022): How everyday life changes values in the context of globalization? The Annual Social Psychology Conference 2022. Divisions. Visual and other approaches to current social psychology. 5-6 May 2022. University of Eastern Finland, Kuopio campus.

Puohiniemi, M., & Verkasalo, M. (2018). The four seasons of globalization: How diffusion of new technology shapes human values in 1981-2015. 29th International Congress of Applied Psychology ICAP, Montreal 28th June

Puohiniemi, M., Verkasalo, M., & Helkama, K. (2018). How Zeitgeist and Media Fragmentation are Linked to Value Change and Value Consensus? 24nd International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology IACCP, Guelph, 2nd July.

Puohiniemi, M. (2018). The trendsetters of value change. How the combination of pro-environmental activity and technological innovativeness induces value change? 24nd International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology IACCP, Guelph, 4th July.

Puohiniemi, M., & Verkasalo, M (2016). Value structure and improving the comparability of different inventories in the analysis of time series. 23nd International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology IACCP, Nagoya, Japan, 30th July - 3rd August.

Puohiniemi, M., & Verkasalo, M (2016). Value Structure, Overall Change and Zeitgeist Effects in Finnish Values in 1981-2015. 23nd International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology IACCP, Nagoya, Japan, 30th July - 3rd August.

Puohiniemi, M. (2015). Value change, economic optimism and diffusion of new technology. World Psychological Forum WPF, Praha, Czech Rebublic 17th – 19th September.

Puohiniemi, M. (2015). Media consumption, new technology and value change. The 14th European Congress of Psychology ECP, Milan, Italy 7-10 July.

Puohiniemi, M., & Zilliacus, K. (2015). Pro-environmental values, actions and postmodern thinking. The 14th European Congress of Psychology ECP, Milan, Italy 7-10 July.

Puohiniemi, M. (2014). Values, demographics and societal change. 22nd International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology IACCP, Reims, France. July 16th.

Puohiniemi, M.  (2014). Diffusion of new technology and the vicissitudes of human values. 28th International Congress of Applied Psychology ICAP, Paris, France. July 12th.

Puohiniemi, M.  (2012). Two approaches to value change – a 21 year follow-up study in Finland. A presentation in the 21st International Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology IACCP. Stellenbosch, South Africa.

Puohiniemi, M.  (2012). Social change and human basic values– a 19 year follow-up study in Finland. A presentation in the 30th International Congress of Psychology ICP. Cape Town, South Africa.

Puohiniemi, M. (2011). DCV - Discovering Corporate Values. A presentation in the Istanbul Regional Conference of International Association of Cross-Cultural Psychology IACCP. Istanbul, Turkey.

Puohiniemi, M.  (2007).Value change - a challenge to cross-cultural comparisons. A presentation in the 5th Latin American Regional Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology IACCP. Mexico City, Mexico.

Puohiniemi, M.& Klaus Helkama, K.  (2006). The Schwartz's values and Shweder's "Big Three" in morality. A presentation in the 18th Congress of International Association of Cross-Cultural Psychology IACCP. Spetses, Greece.

Puohiniemi, M. (1993): Values and pro-environmental actions: responsibility or economizing. Esitelmä kongressissa III European Congress of Psychology. Tampereen yliopisto 4.-9.7.

Puohiniemi, M. (1991): Value-Based Segmentation, Social Change ans Consuming Orientations. In Seminar on the Growing Individualisation of Consumer Lifestyles and Demand. How is Marketing Coping with it? ESOMAR. Helsinki 12th - 14th June.

Suomennos:

Schwartz, Shalom H. (2011): Kulttuuriset arvo-orientaatiot: Kansallisten erojen luonne ja seuraukset. Limor kustannus.

Jäsenyyksiä:

Suomen sosiaalipsykologit

Palkinnot:

Mainostajien rahaston tunnustuspalkinto ajankohtaisesta ja ainutlaatuisesta arvo- ja asennetutkimuksesta 2004.

© Martti Puohiniemi 2004-2024 - martti@puohiniemi.fi - ☎ +358 400 609 726